Praktische info

TERUGBETALING

Voor diabetespatiënten voorziet de mutualiteit twee terugbetalingen per jaar. Voor andere podologische behandelingen is er over het algemeen geen erkende terugbetaling voorzien. Onderstaande mutualiteiten voorzien echter wel een aantal tegemoetkomingen via een aanvullende verzekering.

Christelijke mutualiteit

Bent u ouder dan 65, dan kan u voor uw voetverzorging telkens €1,50 terugtrekken bij de eerste tien sessies van het jaar. Tot slot kunnen mensen uit de risicogroep rekenen op een tegemoetkoming van maximaal €20 per jaar. Het gaat dan meerbepaald om diabetespatiënten, mensen met reuma of andere auto-immuunziekten.

Vlaams en neutraal ziekenfonds

Enkel wie ouder is dan 60 jaar, kan op een terugbetaling van zijn of haar podologisch consult rekenen door het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds. Zij zorgen voor een tegemoetkoming van €5 per sessie, met een maximum van €25 per jaar.

Socialistische mutualiteit

Bij de Socialistische Mutualiteit kan iedereen tot vier keer €5 terugtrekken op zijn voetverzorging. Mensen uit de risicogroep hebben tot zes keer recht op de tegemoetkoming van €5.

Partena

Het Partena Ziekenfonds zorgt voor een tegemoetkoming van €50 per jaar op aangepaste zolen, ook zonder voorschrift. Daarnaast kunnen 65+’ers tot zes keer per jaar €5 terugtrekken op hun voetverzorging. Personen jonger dan 65 kunnen enkel met een voorschrift beroep doen op dit voordeeltarief.

Liberale mutualiteit

De liberale mutualiteit voorziet een tussenkomst van €6,25 voor elke voetverzorging, met een maximum van acht sessies per jaar. Wie een voorschrift heeft van een door het Riziv erkend arts, kan elke vijf jaar €30 terugtrekken op zijn/haar aangepaste zolen.

Onafhankelijk ziekenfonds

Bij het Onafhankelijk Ziekenfonds kan u voor elk type voetverzorging €2,50 terugtrekken, met een maximum van acht sessies per jaar.

Contacteer ons voor een gesprek over uw noden of ongerustheden.

Contacteer ons