Praktische info

TERUGBETALING

……tegemoetkoming voor hun leden

Helan (Onafhankelijk ziekenfonds en Partena)

Helan ziekenfonds voorziet een tegemoetkoming voor voetverzorging van 5 euro per sessie voor diabetespatiënten, met een maximum van 4 sessies per jaar.

Voorwaarden

 • Je bent in orde met je ziekenfondsbijdrage.
 • Je bent diabetespatiënt.
 • De behandeling moet gebeuren door een pedicure of een door een podoloog die erkend is door het RIZIV.
 • Enkel indien er geen terugbetaling is via de wettelijke ziekteverzekering.

Helan voorziet een terugbetaling voor podologische zolen van 50 euro. Je krijgt een terugbetaling van 25 euro per podologische zool, ofwel 50 euro per paar en per jaar.

Liberale mutualiteit

 • Je krijgt een terugbetaling van 4 euro per voetverzorging.
 • Per jaar worden er 6 behandelingen terugbetaald.
 • De maximale tussenkomst bedraagt 24 euro per jaar.
 • Voor 65 plussers: je krijgt een tussenkomst vanaf de leeftijd van 65 jaar.
 • Voor diabetespatiënten: je moet een medisch attest afleveren als bewijs of een voorzorgtraject, zorgtraject of diabetesconventie.
 • Voor obesitaspatiënten: je hebt een BMI van 35 of meer en je levert hiervoor een medisch attest af.
 • Voor blinden: de blindheid dient aangetoond te worden aan de hand van een attest van de oogarts of een attest van handicap van het Ministerie van Sociale Zaken.
 • Voor diabetes- en obesitaspatiënten of personen die blind zijn is er geen leeftijdsgrens.
 • Podologische zolen corrigeren je voetfunctie en geven sturing waar nodig. Je krijgt een terugbetaling van 15 euro per podologische zool elke twee jaar.
 • Je zool is vervaardigd door een erkend podoloog (RIZIV).
 • Er mag geen tussenkomst zijn door het RIZIV.

Vlaams en Neutraal ziekenfonds

Een tussenkomst voor voetverzorging: 5 euro per behandeling met een maximum van 25 euro per kalenderjaar.

 • De voetverzorging dient uitgevoerd te worden door een erkend podoloog of voetverzorg(st)er met geldig BTW-nummer
 • Ten minste 60 jaar zijn op datum van de eerste prestatie waarvoor een tussenkomst wordt gevraagd
 • Helaas voorziet deze mutualiteit voor dit jaar nog geen tegemoetkoming voor podologische zolen

Christelijke mutualiteit

Voorziet een tegemoetkoming van 5 euro per sessie met een maximum van 20 euro per jaar voor voetverzorging aan diabetespatiënten, uitgevoerd door een pedicure of podoloog.

Deze mutualiteit voorziet ook geen terugbetaling voor podologische zolen aan zijn leden.

De Voorzorg

Voorziet geen enkele terugbetaling voor hun leden buiten de twee wettelijke terugbetalingen voor een diabetes patiënt van het RIZIV. Er is een minimale gedeeltelijk terugbetaling voorzien enkel en alleen voor een geselecteerde podoloog van Well2Day door hen gekozen.

Contacteer ons voor een gesprek over uw noden of ongerustheden.

Contacteer ons